Vi har kompetanse på å utvikle systemer som gir gode digitale kundereiser innenfor shipping og logistikk

Cartagena utvikler systemer som sikrer en god helhetlig kundereise. Vi har jobbet mye hvordan et CRM-system kan integreres med kundeportaler og gi gevinster i form av økt automatisering og en bedre kundeopplevelse. 

 

Med en kombinasjon av solid industrierfaring innen shipping og logistikk med dyp teknisk kompetanse, kan vi bistå med å utvikle en helhetlig digital kundereise. 

Aerial drone photo of Keratsini ro ro car carrier vessel terminal, Piraeus, Attica, Greece
Kundereise.png

​Utvikler verktøy for en moderne salg- og kundeserviceorganisasjon

Igjennom et godt utviklet CRM-system kan bedriften sikre at alle henvendelser rutes igjennom samme plattform. Dette vil skape en oversikt over hvilke kundehenvendelser som til en hver tid blir behandlet av organisasjonens ansatte eller igjennom digitale løsninger på plattformen. 

Omnikanal - norsk.png

Vi har god erfaring med å gjøre prosessanalyser og kost/nytte-vurderinger 

 Vi har god erfaring med å utvikle et godt strukturert business case som ligger til grunn for implementering av et nytt CRM-system. Her vil vi typisk utvikle en god oversikt over kostnadene for dagens systemer og prosesser - og estimere gevinsten ved å realisere framtidens system og prosesser. I tillegg kan vi gjøre vurderinger av hvordan forvaltning og videreutvikling av de nye systemene kan videre realisere nye gevinster for organisasjonen. 

Cost.png

Redusere "Cost-to-serve"

  • Automatisering av Quote-to-Cash prosessen vil redusere manuelt arbeid innad i organisasjonen.

  • En sentral database med digitale kontrakter vil gi mulighet til avanserte analyser av kostnadsdrivere (BAF, THC, SRC etc.), KPIer m.m.

  • Omni-kanalstøtte for kundeservice gir et godt fundament jobbe smartere og mer effektivt. 

Lead Generation.jpg

Flere leads og økt inntjening 

  • Øke antall digitale leads og generer flere forretningsmuligheter.

  • Generer inntekter ved å gjøre det enkelt å konvertere en Quote til en Booking via selvbetjening.

  • Øk inntjeningen med flere bookinger generert i digitale kanaler. 

Customer Satisfaction.jpg

Økt kundetilfredshet

  • Øk NPS (lojalitetsscore) ved ruting av henvendelser til rett sted i organisasjonen. 

  • Øk responstiden på henvendelser igjennom selvbetjening og automatisering.

  • Skreddersy service basert på data om kunde og marked i CRM-systemet.