top of page

Midtpunkt i digital fornyelse hos Mjøsen Skog

Norsk skogbransje er inne  i en meget spennende moderniseringsfase. Ny teknologi gjør det mulig å støtte prosesser ute i skogen på en helt annen måte enn for bare noen år siden. En ny generasjon skogeiere tenker mer morderne om eierskap og drift. De ansatte har andre krav og forventninger til bruk av teknologi på arbeidsplassen. Verktøyene som brukes sender i dag  data som bedriftene kan anvende til å jobbe smartere og bedre. Bedriftene ønsker bedre resultater gjennom mer effektiv bruk av egne ressurser. Cartagena og Microsoft leverer teknologi som binder dette sammen, og som gjør våre kunder mer effektive. 

På disse sidene finner du informasjon om løsninger og hva våre kunder har oppnådd med bruk av Microsoft produkter. Ta kontakt med oss for en prat om hva vi kan gjøre for din bedrift.

"Det er helt avgjørene for oss å ha gode og integrerte datasystemer for å løse oppgavene for våre kunder best mulig"

- Erik A. Dahl, Administrerende direktør, ​Mjøsen Skog SA

Løsning for digital transformasjon i skogindustrien

Behovet for forretningsstøtte endrer seg raskt og det er derfor viktig å ha et system som støtter oppunder dette. Cartagena leverer flere relevante bransjeløsninger basert på Microsoft Dynamics 365. Se et utvalg her: 

users_crowd.png

Kunderegister

 • Andelseiere og andelsinskudd

 • Kunder og leverandører

 • E-post markedsføring

 • SMS-utsendelser

tree.png

Eiendomsregister

 • Eiendomsregister

 • Miljøavtaler og sertifiseringer

money_refund.png

Integrasjon med Økonomi

 • Synkronisering med Økonomisystem.

 • Overføring av ordre/faktura til Visma Gobal eller Visma.Net

 • Innlesing av virkesavregninger og virkesoppgjør fra Virkeshandel

chainsaw.png

Virkeskontrakter

 • Virkeskontrakter / driftsavtaler.

 • Skogkulturordre 

 • Integrasjon med Virkeshandel

user_earth.png

Portaler

 • Skogeierportal

 • Entreprenørportal

 • Regnskapsførerportal

chart_pie.png

Rapportering

 • Planteprognose

 • Rapportering med Power BI.

 • Kombiner CRM og økonomisk data for bedre innsikt.

Fortell meg mer

Snakk med oss for å høre mer om hvordan Cartagena har vært med på å effektivisere flere bedrifter i norsk skogbransje og for å finne ut hvordan vi kan hjelpe din!

Kontakt salgssjef Morten Fari på 92600373 eller morten@cartagena.no.

bottom of page