D365_Link_Visma.png

Cartagena Link

Integrasjon mellom Dynamics 365 og Visma

Cartagena Link er en ferdig integrasjonsløsning mellom Microsoft Dynamics 365 CRM/CE og Visma Global og Visma.net. Den effektiviserer din bedrift ved å gjøre økonomisk informasjon lett tilgjengelig. Løsningen er avansert, men samtidig fleksibel og lett å tilpasse til din organisasjon. 

caliper.png

Tilpasset integrasjon

Du kan enkelt sette opp integrasjon av andre tabeller og felter for å løse nye forretningsbehov.

arrow_loop3.png

To-veis integrasjon

Samhandling på tvers av systemer og avdelinger ved at data flyter begge veier. Alle i organisasjonen kan jobbe i det systemet som passer dem best.​

tools.png

Konfigurasjon i Dynamics 365 CRM/CE

Sett opp hvilke tabeller og felter som skal integreres via grensesnittet i Dynamics.

error.png

Logg i Dynamics 365 CRM/CE

Du kan følge med på meldinger fra ERP-systemet  i Dynamics CRM/CE.

arrow_merge.png

Slår sammen flere reskontroer

Forhold deg til en forretningsforbindelse i CRM selv om denne har flere kunde- eller leverandørreskontroer i Visma.​

code_line.png

Meldingshåndtering med kø.

Integrasjonen håndterer endringer og oppdateringer på tvers av systemene. Endringer blir liggende i kø og prosessert fortløpende i riktig rekkefølge.

businesspeople2.png

Støtter flere ERP-klienter

Integrer en CRM-organisasjon på tvers av flere Visma-klienter.